Таърих

Аҳмадшоҳи Масъуд – қаҳрамони даврони мост!

(ба хотираи 70 солагии қаҳрамони миллати тоҷик, шаҳид Аҳмадшоҳи Масъуд бахшида мешавад)

Имсол, аниқтараш санаи 1-уми сентябри соли равон ба зодрӯзи яке аз фарзандони бузурги миллати тоҷик, шахсияти умумибашарӣ Аҳмадшоҳи Масъуд, машҳур ба номи Шери Панҷшер расо 70 сол пур мешавад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки оиди ин ҷашн камтар мақолаву баромадҳо тариқи васоити ахбори омма анҷом дода мешаванд.

Аз ин рӯ, ба хотири ин ҷашни мубораки дарпешистода, мехоҳам, мақолаи худро вобаста ба образи Аҳмадшоҳи Масъуд дар адабиёт бо бархе аз иловаҳо барои хонандагони азизи нашряи «Фараж» пешниҳод намоям.

Бояд қайд намуд, ки  дар бораи  Аҳмадшоҳи Масъуди диловар дар адабиёт бо назму наср зиёд навиштаанд ва ин амал оянда низ давом хоҳад кард.Чун ҳаёту фаъолияти шахсони таърихӣ ҳама вақт дар ёду андешаи ҷомеъаи давру замонҳо пайваста қарор  мегиранд, аз ин лиҳоз ин як амри табиӣ низ ҳаст. Инҷо  достони «Масъуднома»-и устоди равоншод Мӯъмин Қаноатро, ки охирин достони шоир аст ва ба Аҳмадшоҳи Масъуд бахшида шудааст, ба риштаи  таҳқиқ мекашем. Бояд гуфт, ки устод  Мӯъмин  Қаноат  яке  аз   он  нафарони   камтарини  адабиёти  порсист,  ки  тавонистааст,   бо  офаридаҳои  амиқу  дақиқи  худ,  достонҳои   хаммосии  худ  оиди   давраҳои  муайяни  таърихии  миллат,  возеҳу  равшан  саҳифаҳои  рангини   миллат  ва  дарду  доғи   замон,  корномаҳои    фарзандони   ҷудогонаи  онро  ба  риштаи  тасвир  кашад.

Ба  ин  достонҳои  бисёр  машҳури  шоир  аз  қабили  «Мавҷҳои  Днепр», «Китобҳои захмин», «Сурӯши Сталинград», «Ситораи  Исмат», «Ҳамосаи дод», ки  дар  онҳо  оиди  набардҳои  қаҳрамонона   ва  бемислу  монанди  халқи  шӯравӣ   ва  сарбозони  тоҷик  алайҳи  фашизм – душманони  насли  инсоният   ва  башар, фоҷиаҳои миллат бо  тамоми  ҷузъиёташ,  бо таъриху  набардҳояш  ҳақиқатнигорона  тасвир  ёфтаанд, мисол  шуда метавонанд. Алалхусус достони «Суруши Сталинград», ки  бо хусусиятҳои  хоси худ  ва  жанри  махсуси  эпикӣ – психологии  худ  (аз  рӯи  гуфти мунаққиди  машҳури   шӯравӣ, аъзо-корреспонденти   Академияи   Фанҳои  СССР-Ломидзе)   фоҷиаи  халқи  шӯравӣ (миллати  тоҷик   он  вақт  як  ҷузъи  он буд)   ва  қаҳрамониаш  алайҳи  хасми  бадкеш  нишон  дода  шудааст,  мисоли ин гуфтаҳост.

Дар  ин  достонҳо  ва  дигар  навиштаҳои  худ устод  бо  як  маҳорати том қаҳрамонии  фарзандони миллати тоҷик ва тоҷикистониён аз қабили Саидқул Турдиев, Аҳмад Турдиев, Саидаҳмад Каримов, Исмат Шарифов, Тӯйчӣ  Эрҷигитов   ва  дигаронро  нишон   додааст.

Ногуфта  намонад, ки навиштани  достонҳои  таърихӣ   ва  алалхусус  иншои   достонҳои  мавзӯъи  ҷанг  кори  саҳл  нест   ва  хонандаи закитабъи  ман  онро   осон  машуморад.

Навиштани   чунин достонҳо   табиист,  ки  кори  саҳл  ва  мисли  навиштани  шеъри  лирикӣ   кори  якрӯза  нест,  он  моҳҳо  ва  баъзан  солҳоро талаб  мекунад.

Ҳаким  Фирдавсии  бузург  низ  пеш  аз  навиштани  «Шоҳнома» -и  безаволи  худ чанд  солеро  дар омӯзиши  таърихи    пурғановати  Ирону  корномаи  далерони  он масраф  кард. Чун  дақиқан   бо  маъхазҳои   таърихӣ,  ки дар забони  арабӣ   ва  юнонии  он вақт   оиди   Ирон  мавҷуд  буданд,  шинос  гашту  ҳамчунин  то  андозае  бо мадракҳои  муаррихони  византӣ, арманию  гурҷӣ  шинос  ва   «Ёдгори  Зарирон»   ва  дигар  навиштаҳои тоисломии   аз  дасти  арабҳои  бадавӣ   боқимонда   ва  осебнадидаро  пайдо  кард,  дар  забони  асл (паҳлавӣ)   онҳоро   мавриди  омӯзиш   қарор  дод  ва  дониши  бузурги   таърихӣ   оиди  таърихи   миллати  арҷманди  ориёӣ  ба  даст овард. Аз он пас  ба  эҷоди «Шоҳнома»  ба  қавли  худаш  «Кохи назм»  пардохт  ва  баъди  солҳои   зиёди  шабзиндадорӣ  онро  ба  итмом  расонид.

Имрӯз   ба  хубӣ  исбот  гашта,  ки   «Шоҳнома»   пеш  аз  ҳама  асари  таърихист.  Ҳатто   дар осори гаронмояи   худ,  аллома  Бобоҷон  Ғафуров  «Тоҷикон»   дар  бисёр  мавридҳо   барои  равшан намудани  саҳифаҳои  норавшани  таърихи  миллати  арҷманди  тоҷик   ба  «Шоҳнома»  рӯй  меорад,   зеро  он  сарчашмаи   аниқи   таърихии  миллати мост  ва  устод   Ғафуров   ҷо-ҷо   барои  исботи  фикри  худ  байтҳои   «Шоҳнома»-ро  мисол  меорад.

Шоири бузурги миллат, Мӯъмин Каноат  солҳои  зиёде   мақсад  дошт, ки дар бораи яке  аз  мардони  бузурги  таърихи  навини  халқи  тоҷик, бузургтарин  қаҳрамони  миллии  тоҷикони  дунё  Аҳмадшоҳи Масъуд   достоне  офарад. Дар асари  профессор   Х. Асозода  хонда  будам,  ки  устод Қаноат  зимни   вохӯрӣ   бо  донишҷӯёни   ДДМТ – и  Тоҷикистон   иброз  доштааст,  ки  3 маротиба  бо  Аҳмадшоҳ  вохӯрдааст,  дар бораи  ӯ  ва  набардҳояш  маводи  зиёдеро  мутолиа   кардааст  ва  дар  ин  бора  бо номи «Аҳмадшоҳнома»  достоне   хоҳад  навишт.

Баъди  5  соли  вафоти   Аҳмадшоҳи  Масъуд,  устод  Мӯъмин  Қаноат   ба  ваъдааш  вафо   кард  ва  достоне  бо  мазмуни  баланд   дар  бораи  бузургтарин  қаҳрамони  миллии  халқи  тоҷик   Аҳмадшоҳи   Масъуд   бо  номи «Масъуднома» -ро эҷод кард.

Фикр  мекунам,  ки  ин  падида  бузургтарин  дастоварди  адабиёти  тоҷик  тайи  чанд  соли  охир  дар  ҳаёти адабӣ  ва фарҳангии  Тоҷикистони  азиз  аст, зеро  номи Аҳмадшоҳи  Масъуд,  кору  пайкори  ӯ, ки  баҳри   озодии  ватанаш  Хуросон (асри Х1Х  англисҳо  ба  он  Афғонистон  ном  ниҳоданд)  ва  наҷоти  миллати  арҷмандаш  зиёда  аз 23  сол  бо қувваҳои  ғосиби  собиқ  Иттиҳоди  Шӯравӣ   ва  муллотолибону  ҳаводорони  онҳо   Покистону   ИМА  дар набард  қарор  дошт  ва  дар  ин  набардҳои  барои  мардуми  Афғонистон  адолатнок  алайҳи  артишҳои  пуриқтидор   ва  дорои  техникаҳои  ҳарбии  навтарин   ғалабаҳои   дурахшон   ва  овозадор  низ  насибаш   гашт  ва  то  ҷое   тавонист  аз  истиқлолияти  ватанаш   ва  мардуми  он  низ  дифоъ   кард,  барои кулли фарзандони тоҷикзамин азиз ҳаст.

Хотиррасон  бояд   намуд,  ки дар бораи Аҳмадшоҳи  Масъуд   ҳамчун  марди  ватанпарвар   ва  ҷангӣ,  истиқлолхоҳ  ва  фармондеҳи  тавонои  ҳарбӣ,  дипломат  ва сиёсатмадори  маъруф  аз  охири  солҳои   70- уми  асри  ХХ,  зиёд  дар  расонаҳои   хабарии кишварҳои  мухталифи  ҷаҳон  навиштаанду  гуфтаанд.

Ӯ чун  шахсият дар шарқи  дуру  наздик,  ҳам   қораи  Африқову  Осиё, Аврупо  маълуму машҳур буд  ва  дар доираҳои  ҳарбӣ  ва  сиёсии  ҷаҳон    эҳтиром  ва  ба  номаш   арҷ мегузоштанд.

Бо ибораи  дигар  Аҳмадшоҳи  Масъуд  машҳуртарин  тоҷики асри ХХ  ва  шуҷоатмандтарин тоҷик дар  ҳазораи  II-и  массеҳӣ   маҳсуб  мешавад   ва  тахаллуси  ба  ӯ  додаи  «Шери  Панҷшер»,  ки  ҳатто   аз  тарафи  рақибони  собиқаш,  афсарону  генералҳои  шӯравӣ  бо  эҳтиром   ба  забон  оварда  мешавад, нишонаи  ин  гуфтаҳоянд.

Гузашта  аз  ин,  Аҳмадшоҳи  Масъуд  дар роҳи  ба  ҳам овардани  миллати тоҷики  Тоҷикистон,  ки бар асари  манфиатҳои  геополитикӣ   ва  ғаразҳои  деринаи бархе  аз кишварҳо  дар Тоҷикистон  ҷанги  эъломношударо   алайҳи   миллати мо ба  роҳ  андохта, зери  шиорҳои беақлонаи пешгузоштаи хадамотҳои ҷосусии ин кишварҳои хориҷӣ бо номи шиорҳои исломӣ, демократӣ ва болшевикӣ  фоҷиаи миллиро барпо намуда буданд,   нақши калидӣ  дошта, дар  роҳи  ба  ҳам овардани  миллаташ   ва  сулҳи  комил  дар Тоҷикистони  азиз  хизмати  бузурги  таърихиеро  дар назди  ватани  бобоияш  ва  миллати арҷманди  худ  ба  ҷой   гузоштааст.

Аз ин рӯ, табиист,  ки  бо вуҷуди   зиёдии  маъхазҳо, мавҷуд  будани  шоҳидони  зиндагиномаи Шери Панҷшер  ва  дигар   далелҳои  айёнӣ,    бинобар  бузургӣ  ва  шаҳомати  ин шахсият дар борааш сухане иншо намудан басо мушкил аст. Он  аз  шоиру   нависанда  масъулияти   азимро талаб  мекунад. Эҷодкор  бояд  ба  ҳар  як  давраи  фаъолияту зиндагии қаҳрамон, гуфтору рафтор, андешаи  қаҳрамон  диққат  диҳад, то тавонад  вақти  тасвири  ҳаракати  қаҳрамони  худ  онро  ҳақиқатнигорона, бе каму  кост,  чун  чашмаҳои  мусаффои   кӯҳистони   Дараи  Панҷшер ё Дараи Дарвоз  ба  қалам  дода  тавонад. Дар  акси  ҳол  хонандаи  закитабъ, оммаи    халқ,  ки  ба  диловари  корзори   нангу  номуси   миллии  худ  сахт  таваҷҷӯҳ   ва дилбастагӣ дорад,  бе  ҳеҷ   ваҷҳ   сухани  шоирро  қабул   нахоҳад  кард. Сухан  на  аз  аҳсангӯӣ   ва  таърифу  фантазия   ва  мадҳу  саногӯйии хушк иборат бошад. Инҷо сухани  заминӣ, ботамкинӣ,  равонӣ, бомантиқ, кӯтоҳ  ва  орӣ  аз мадҳгӯии   хушку  холӣ, пурмазмун  бо  тасвири   образноки  қаҳрамон, мавзеъ   ва  мавзӯъи   ҷанг   ва  ҳақиқатнигорӣ  нақши   ҳалкунанда  дорад.

Хушбахтона, устод  Мӯъмин  Қаноат   аз  он  гуна  шоирони   достонсарои   камтарини   марзи  пасошӯравист,  ки медонад   достонро  чи  гуна,  бо  кадом   тарҳ, нақш   ва  мазмуну   сухан   офарад.

Достони  бисёр   баландмазмуни  устод  «Масъуднома»   ҳаҷман   он  қадар  калон  нест,  лекин  шоир  тавонистааст,  ки дар 12  саҳифаи чопӣ  тамоми  сурату  сирати қаҳрамони  худро  ба  маърази  тамошо  гузорад.

Мӯъмин  Қаноат   дар сароғози  достон  менигорад: «Ман  кӯшидам  ҷанбаҳои  инсонӣ   ва  қаҳрамонии  ӯро  шоирона   ҷилва   диҳам. Ин  асар ангораест  аз чеҳраи   нотакрори  рустамона,  орифона  ва  ошиқонаи  Масъуд. Ӯ  қаҳрамони  марказии  достон,  симои  бадеъӣ  ва  ормонӣ  аст».

Ҳамчунин  устод дар сароғози достон аз роҳбари вақти кишвар ва  Пешвои муаззами  миллат  Эмомалӣ Раҳмон ёд карда менигорад:

«Сипоси бепоён ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ  Раҳмон ва азизони дигар, ки дар ибтикори пайкори охирини ӯ саҳми босазо гирифтанд!».

Оре, роҳбари давлати тоҷикон ончунон, ки вақти  талошҳои сулҳу оштӣ дар Тоҷикистон Аҳмадшоҳи Масъуд дар паҳлӯяш қарор дошт ва хоҳони сулҳу сарзабзии  кишвари аҷдодияш буд, ҳамин тавр ба вақти сахтиҳои ин қаҳрамони набардҳои Хуросон алайҳи хасми бадкеш ҳамроҳаш буд ва чун як тан фарзанди дигари баруманди ин миллати олитабор аз ӯ пуштибонӣ кард!

Достон аз 9 боб иборат буда, бо сарсухани  мухтасари   устод  оиди  ин  ҳамоса  оғоз  меёбад. Пеш аз  ҳама  бояд  гуфт, ки достон   ҷанбаи  фалсафӣ  дорад  ва  на  ҳар  як  хонанда  ба  фаҳми  қудрати  сухани  устод  мерасад. Барои фаҳми  ин  достон  мисли  дигар достонҳои  шоир  аз  ҷумла  достони  «Гаҳвораи Сино», савияи  баланди   донишу ҷаҳонбинӣ    бояд  дошт,  вагарна  хонандаи  оддӣ  аз фаҳмиши  он  ва мақсади  шоиру  қаҳрамонаш  дар  канор хоҳад  монд.

Шоир  дар достон  набардҳои  Аҳмадшоҳи  Масъуд   ва  ёронашро  муқобили  артиши  шӯравӣ,  аз  ҷумла  ҳуҷуми  ҷузъу   томҳои  якҷояи  қушунҳои  шӯравиро  бо  ширкати танку  тӯп,  ҳавопаймоҳо, чархболҳо  дар соли  1984  ба  ҳудуди  Дараи  Панҷшер   ва  шикасти  фоҷиавии  ин  артиши  замоне  номдор  (ин шикаст  баъдан  рӯҳияи   роҳбарияти Иттиҳоди Шӯравӣ  ва  Штаби  генералии  Вазорати мудофиаи -и СССР-ро  оиди  ғалаба   дар Афғонистон   ва  сохтмони   ҷомеаи  коммунистӣ  билкул   тағйир   ва  ба  ноумедӣ  мувоҷҷеҳ   гардонид. Аниқ  ёд  дорам, ки  яке аз хешовандонамон, афсари баландрутбаи ГРУ-и СССР, соли 1984 иброз медошт, ки як мақсад дорем, оҳиста ва бешармандагӣ, тезтар аз хоки Афғонистон  бароем, бо ибораи дигар ҳамон солҳои 1983-1984 аз сохтмони кишвари сотсиалистӣ дар Афғонистон СССР умедашро кандаву роҳи халосӣ меҷуст)   ба  хубӣ   ба  қалам додааст.

Дар достон  оиди  ғалаба  бар артиши  шӯравӣ, озодии Афғонистон   ва  ҷудо  гаштани  сарфармондеҳони  ҷабҳаҳои  гуногуни  корзори  ҷангӣ  оварда  шудааст. Чунончӣ, шоир  аз  забони қумандон Аҳмадшоҳи  Масъуд чунин тасвир  мекунад:

Ки ҷунбиш  мекашонад  қиблаи моро  ба Туркистон,

 Ба Покистон биҷӯяд  иддае сарманзили  ҷонон.

Мазорӣ дар мазори кӯҳна меҷӯяд сару  сомон,

 Ва меҳан   чистафғон  кӣ,

Кӣ гӯядбо мани  нодон?

Чи тавре, ки  устод  қайд   менамояд,  дар  достон  чеҳраи рустамона,  орифона   ва   ошиқона,  чеҳраи  нотакрори  Масъудро   нишон  додааст. Ин  чеҳра  ҳангоми  набардҳо, ҳангоми   намоз  гузоштани   ӯ  ба  хотираи  арвоҳи  поки  модар, андешаҳо  оиди  сохтани   ватани  ободу осуда   ба  хубӣ  айён  мегардад.

Масалан, дар мисраъҳои зерин:

Ба амри дил муҳандис мешавам охир,

Ва тарҳи орзӯям мекунам зоҳир.

Ба кохе мегузорам появу бунёд,

Ки бошад манзари як миллати озод.

ё худ абёти зер:

Маро бигзор то танҳо гузорам ман намозамро,

Ба модар мегузорам   ин намозу ин ниёзамро;

Ман аз раҳми шумою раҳмати Ҳақ омадам рӯзе,

Ту бахшидӣ маромодараҷаб созу аҷаб сӯзе.

Инҷо ба   хуби   чеҳраи орифонаи Аҳмадшоҳ кушода мегардад.

Воқеан, кам касон шояд медонанд, ки  Аҳмадшоҳи  Масъуд   натанҳо  як  сарлашкари  муваффақ, балки  як  шахсияти  бисёр  бузурги адабӣ  ва  фарҳангӣ  низ  буд. Ба қавли   шоири  тавонои   кунунии  Афғонистон  Латифи  Пидроми  дарвозӣ: “Воқеан  Аҳмадшоҳ  натанҳо  як  шахсияти  низомӣ, балки   як  шахсияти  бисёр  бузурги   фарҳангӣ  низ  будааст. Ёдам  ҳаст,  ки  мо як  бор   бо ҷамъе  ба  Фархор  (Афғонистон)   меомадем  ва  тӯли  роҳ  сӯҳбат   аз  Бедил  рафт. Ва тамоми  роҳ  ӯ  бо  мо  сарфи  қироату  тафсири  шеъри  Бедил  кард. Ӯ зиёд  китоб  мехонд, чи мутолиоти  динӣ  ва  чӣ   мутолиоти  адабияш  хело  зиёд  буд. Бо ҳамон  рақам, ки мо  чеҳраи низомии  ӯро  мешиносем,  бо ҳамон  қудрат  чеҳраи  инсонӣ  ва  фарҳангии  Масъуд  қобили   дӯст  доштан  аст  ва  ҳам дӯст доштанист!»

Оре, бародарон дар ин суханҳои шоири тавонманду яке аз лидерони имрӯзаи тоҷикони он сӯи Омӯя, дӯсти азизи мо Латифи Пидром бузургию тавонмандӣ ва дониши сараи устод Аҳмадшоҳи Масъудро метавон мушоҳида намуд. На ҳар кас ба фаҳми шеъри осмонии Абдулқодири Бедил тавонаш мерасад!

Масъуд  забонҳои  фаронсавӣ  ва  инглисиро  равон  медонист. Сарчашмаҳо нишон медиҳанд, эшон забони русиро низ хело хуб мефаҳмидааст.

Воқеан, устоди  дурандеш  Мӯъмин  Қаноат  ин  сифатҳои  қаҳрамони  худро хуб  омӯхтааст  ва  тавонистааст, ки дар  қабили  чеҳраи  рустамона, чеҳраи  орифонаи  ӯро  низ,  ки   аз  китобу  адаб  сарчашма  мегирад, хуб  бозкушоӣ  намояд.

Аҳмадшоҳи  Масъуд  бо ҳамаи бузургӣ  ва  чеҳраи орифона  ва рустамона  доштан,  фарзанди  бани  одамизод  буд  ва   дар  ин асос  бешак  ӯ аз  эҳсоси  дӯст  доштану  ошиқ шудан  дар  канор  набуд  ва   мисли   дигар мардони  бузург  низ  ӯ  дӯст  дошт   ва  дар синни  34 солагияш   ба духтари  ҳамсангари худ Ҳоҷӣ  Тоҷиддин  аз  деҳаи  Ҷангалаки  Дараи  Панҷшер,  ки ин духтар  17-сола  буд,  дил  бохт   ва  ба  зудӣ  издивоҷ  карданд.

Устод  Мӯъмин  Қаноат   ин  тарафи  чеҳраи ошиқонаи  сипаҳсолорро   дар боби V-уми достон  бо  тасивири  зебои  шоирона  ба  қалам  додааст.

Аз ҷумла дар охири ин боб шоир меорад:

Ва танҳо дар ҳамин лаҳза ман ором гардидам,

Чу шери беша дар ин тӯри симин ром гардидам.

Чу ҷоне аз паси ҷавшан,

Чу ришта аз паси сӯзан.

Чу ҳарфи сабзи рӯиш   аз гули савсан,

Ба рӯзи сахтрӯзи бахт бо ман буд,

Ҳарими ӯ маро дар ҷавшани ҷон буд.

Ахиран китоби  ҳамсари   шаҳид  Аҳмадшоҳи   Масъуд,  бо  забони  форсӣ   чоп  гашт  ва  завҷаи  ӯ  ба  хубӣ  чеҳраи Аҳмадшоҳро,  аз  ҷумла  чеҳраи  орифона  ва  ошиқонаи  ҳамсарашро,  ки  бешу  кам  13  сол  бо ҳам зиста, соҳиби  6  фарзанд 1  писар  ва  5  духтар  гардидаанд,  бо мардуми  форсизабон  кушодааст.

Аз ҷумла, ӯ менигорад:

«Ман   17 сол  доштам  ва ӯ  34  сол, ки бо ҳам издивоҷ  кардем  ва   аввалин  бор  зиндагии худро  канори  марди  бегона  меёфтам. Ман  духтари  бисёр  ҷавоне  будам  ва   ҳеҷ дӯсте  надоштам  ва  ба  навъе  чашму  гӯши  баста  бузург  шуда  будам. Шавҳарам  низ  қабл  аз  ман  занеро ламс  накарда  буд, ӯ  замони  навҷавонияш  махфиёна  зиндагонӣ  мекард. Пас  аз  ин  ҷиҳат  мисли   ҳам  будем  ва ҳама  чизро  бо ҳам  кашф  мекардем».

Ба  қавли  завҷааш   Масъуд  меҳрубонтарин   падари  дунё  буд   дар муносибат  бо фарзандон. Ин суханҳои  Сиддиқаи  Масъуд  нисбати Масъуди  ошиқ,   ки  дар  китобаш  «Дар бораи ишқи  Аҳмадшоҳи  Масъуд»  соли  2007  бо фаронсавӣ ва  соли  2010   бо форсӣ  чоп гаштааст, пурра  абёти  шоирро  оиди  ишқу  муҳаббати  Аҳмадшоҳ   ба  ҳамсар  ва  аҳли  оилааш   тасдиқ   мекунад.

Дар достон оиди  падид   омадани  гурӯҳҳои толибон  ва  муқовимати    қувваҳои  Алянси  Шимолӣ   бо роҳбарии  Аҳмадшоҳи  Масъуд, шикасти фоҳиши  толибону  артиши  Покистон  ва  дигар  террористон  аз  30  кишвари   ҷаҳон   дар даштҳои   Шимол  дар  баҳори  соли  1998  ба  хубӣ  тасвири   худро  ёфтааст.

Шоир дар боби 9, боби  охирон  оиди  сукути толибон   ва  ҳалокати  Аҳмадшоҳи   Масъуд   аз  дасти террористи  суратгир  бо сӯзу  гудоз   ёд  мекунад.

Чунончӣ, ӯ   менигорад:

Толиб шикаст, дамдамаи толибон шикаст,

Чандон кашид зеҳни камонто камон шикаст.

Огаҳ кард аҳли ҷаҳонро зи рӯзи нав,

То рӯзи нав расиднизоми ҷаҳон шикаст.

……

Суратгаре, ки зоҳири сурат ҳамегирифт,

Маъно гирифт, хонаи рӯҳу равон гирифт.

…… 

Ҷайҳун ба зеру шаҳпари тайёра дар ҳаво,

Ҳангоми ин убур ҳаме ҷои ҷон шикаст.

Тайёра мепарад ва куҷо мебарад киро,

Он чӣ шикастанист, худоро ҳамон шикаст.

Устод дар чормисраи аввал ба таври дақиқу аниқи хулосабарорӣ оиди ҳукмронии толибон ва бедодгарии онҳо, ҳамроҳ бо дигар қувваҳои зиддибашарӣ ба амал овардани воқеъаҳои даҳшатноки 11 уми сентябри соли 2001 дар Нью-Йорк ва Питсбурги ИМА, ки боиси тағйироти кулли низоми ҷаҳонӣ ва қабули докторинахои нави ҳарбию ва сиёсии як қатор кишварҳои олам гардидаанд, ҳикоят менамояд.

Дар мисраҳои дигар оиди фоҷиаи санаи 9-уми сентябри соли 2001 ва аз тарафи террористони Шарқи Наздик   ба ҳайси рӯзноманигор ва наворбардор омадану таркондани Аҳмадшоҳи Масъуд   сухан мекунад.

Дар мисраҳои баъдӣ оиди   ярадор гаштани Аҳмадшоҳи Масъуд ва бо чархбол   ба Душанбе интиқол   додани Шери Панҷшер   ва дар болои дарёи Омӯ   ҳангоми парвоз ба шаҳодат расидани Шери Панҷшер   бо дурустии амиқ   ва бо дард устод  қисса  намудааст.

Воқеан, офаридани   ин ҳамосаи   қаҳрамонӣ  ва  фалсафӣ  бо мазмуни  бисёр  баланд  як  қадрдонӣ ва  сипосгузории миллати тоҷик  ва  кишвари  Тоҷикистон    дар назди   рӯҳи  поки  қаҳрамони   бузурги  даврони худ, шаҳиди аъло  Аҳмадшоҳи  Масъуди  гулгункафан   ва  ормонӣ аст.

Аз  ин  рӯ, ҳар  як  тоҷики  бедордил  ва  заррае  бохабар  аз  худшиносии   миллӣ   аз устоди  бузургвор Мӯъмин  Қаноат  бояд  ташаккур кунад ва сипосгузор бошад, зеро ӯ тавонист, ки рӯҳу хотираи  диловартарин, бебоктарин, баномустарин   тоҷики давр, орифтарин ,  фарҳангитарин  ва  ошиқтарин низомии асри ХХ- Аҳмадшоҳи Масъудро бо достони  баландмазмунаш    шод  намуда, корномаи уро  ба хонанда бозгӯӣ намояд. Ин  вазифаи  таърихии  устод  Мӯъмин  Қаноат  буд   ва  тавонист,  ки  онро  дар  айёми   пиронсолӣ  бо ҷӯшу хурӯши   ҷавониаш  ба  анҷом   расонад.

Устод ҳамчунин ба  ин  фарзанди  барӯманди  миллат  ҳанӯз   соли  1995   ду  шеъри  олии худро  бо  номҳои  «Ки Масъуд  зодааст  чархи  баринаш» ва «Тарҳи  Зобул»  бахшида  буд  ва  дар  ин  шеърҳо   бо як муҳаббат ва самимияти ба  худ  хос  нақши  Масъуду  набардҳояшро   барои  Ватан  нишон   дода  буд. Шоир  барои устод Бурҳониддин Рабонии бузург низ сатрҳои шеърии волои хешро бахшидааст,мисли шеъри баландмазмуни «Биё».

Бояд қайд намуд, ки Аҳмадшоҳи Масъуд дар зиндагӣ шахси фурӯтан, хоксор ва парҳезкоре буд. Бо ҳама бузургие ,ки ӯ дошт ва номаш ними ҷаҳонро гирифта буд, эшон ҳамон гуна фурӯтан, якрӯ, башардӯст, ҳалим, ҳаким  ва  дорои зиндагии оддиёна то охири умр боқӣ монд. Ин нишонаҳо низ аз бузургии чунин шахсон далолат менамоянд.Дар ҷое хонда будам, ки Шери Панҷшер дар Душанбе бо собиқ  Президенти Ингушистон, Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ, генерал Руслан Аушев вомехӯрад. Зимни сӯҳбат Аҳмадшоҳи Масъуд иброз медорад, ки ман  метавонистам, ки бо шӯравиҳо дигар хел ҷанг кунам ва ин роҳи осоне низ буд. Яъне бо ракетаҳо афтонидани ҳавопаймоҳои мусофирбари шӯравӣ!

Дар ҳақиқат ин амали бисёр осоне буд ва метавонистанд муҷоҳидон бо ракетаҳои «Стингер», он вақт тамоми ҳавопаймоҳои мусофирбарӣ шӯравиро афтонанд. Шери Панҷшер ба ситораи тиллои болои сари синаи Руслан  Аушев,(рамзи Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ) синча карда,  суханашро давом дода мегӯяд, ки аммо ман ба ин роҳи нохуб рафтан нахостам. Охир онҳо мусофиронанд, байнашон занону кӯдакон низ буданд. Ин ашхоси мулкӣ бошад, гуноҳе надоштанд. Баъдан генерал Аушев дар хотираҳояш менависад,ки аз ин сухани Шери Панҷшер ман хело ҳайратзада шудам ва дар ҳақиқат онҳо метавонистанд ин корро ба осонӣ  анҷом диҳанд ва фалокатҳои азимеро ба сари мардуми СССР  биёранд, вале  аз рӯи они ҷавонмардӣ ва башардӯстӣ ин корро накарданд. Бо ибораи дигар генерали шӯравӣ чун ин суханро аз забони рақиби №1-и артиши то андозае фиребхӯрдаи  шӯравӣ ва ноҷо ба хоки бегона даромада шунид, ба хубӣ  дарк намуд, ки онҳо  на танҳо бо стратег  ва лашкаркаши тавоно, балки бо шахсияти бисёр бузург ва башардӯст, ки барои истиқлолияту озодии ватанди худ, ки Иттиҳоди Шӯравӣ бо саҳву хатоҳои амиқи худ онҷо даромада буд сару кор доштаанд!

Албатта генералу қаҳрамони шӯравии собиқ инҷо назди чунин шахсияте чун Аҳмадшоҳи Масъуд бо эҳтиром сар мефорад ва инҷо ҷои тардиде низ нест. Бояд қайд намуд, ки нерӯҳои лашкарии Аҳмадшоҳи Масъуд дар муқобили қувваҳои иртиҷоии толибону покистониҳо, замони барҳамхӯрии  Иттиҳоди Шӯравӣ, ки  он давра ҳамаи кишварҳои пасошуравӣ дар як ҳолати ваҳиму вазнини бӯҳрони иқтисодӣ ва сиёсӣ қарор доштанду то ҳол давлатҳои миллии мустақили онҳо шакл нагрифта буданд, нақши мондагореро дар роҳи ҳифзи соҳибихтиёрии ин кишварҳо ба ҷой гузоштанд, ки мутаасифона дар ин хусус кишварҳои пасошӯравӣ камтар менависанд ва арзи сипос менамоянд.

Хизмати Аҳмадшоҳи Масъуд,ки қариб 10 сол худ ва ёронаш танҳо ба муқобили қувваҳои терроризми байналмилалӣ дар набард қарор доштанд ва ҷомеъаи ҷаҳониро то андозе аз ин хатари умумибашарӣ эмин нигоҳ медоштанд низ дар байни башар калон аст.

Ин мавзӯъ сазовори мақолаи алоҳидае хоҳад буд. Ба андешаи банда Аҳмадшоҳи Масъуд  на танҳо Қаҳрамони милии тоҷикон ва Хуросон, балки Қаҳрамони башарият низ аст ва ин хизмати ӯро, бисёре аз кишварҳои олам, аз  ҷумла кишварҳои аврупоие мисли Фаронса, Олмон, кишварҳои  осиёие чун Ҷопон ва Ҳинд бисёр арҷ мегузоранд.

Дар  замони  имрӯза ва воқеъаҳои фоҳише, ки  дар кишвари ҷафокашидаи Афғонистон бо намоишҳои мазҳака-фоҷиавии  тарҳрезикардаи  худ, фурӯ аз тобистони  соли 2021 бархе аз кишварҳо  анҷом дода истодаанд ва халқи далери Афғонистон бо роҳбарии Аҳмад Масъуд, писари далеру шуҷоъи Аҳмадшоҳи Масъуд дар муқобили қувваҳои зиддибашарии толибу покистонию арабӣ  баҳри  наҷоти башарият танҳо мондааст бо Фармони Пешвои Муззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  қадршиносӣ  намудани устодон Бурҳониддини Раббонӣ ва Аҳмадшоҳи Масъуд бо ордени олии Тоҷикистон, ордени «Исмоили Сомонӣ» дараҷаи 1, боиси ифтихори 160 миллион форсизабони ҷаҳон аст.  Ин амали волои роҳбари кишвар бисёр хуш дар ҷомеъаи ҷаҳонии алайҳи терроризм ва экстремизм муборизабаранда қабул карда шуд.

Ман чунин андеша дорам, ки ба хотири чунин шахсияти бузурги миллӣ, ки доштанашро миллатҳои бузурги олам орзӯ менамоянд ҳатман бояд дар пойтахти кишвар, Душанбешаҳр хиёбони бузурге номгузорӣ ва пайкараи эшон гузошта шуда, сатрҳои ҷовидонаи устод Қаноат аз охирон достони ӯ «Масъуднома» бояд онҷо сабт гарданд.

Ин амал имконият медиҳад, ки дар роҳи тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстӣ ва иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 24 – 12 соли 2022 таҳти №1920 «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон» нақши бузурги худро дар ҷомеъа ва хосатан байни ҷавонон гузорад. Зиндагии чунин бузургон бисёр ибратомӯз ҳаст ва ҷавонони тоҷик, ватандорию ватандӯстӣ ва ифтихори тоҷикияту бебокӣ, дӯстдории забони модарию оини ҷавонмардиро маҳз аз чунин шахсиятҳо бояд омӯзанд.

Симои Аҳмад Шоҳи Масъуд ин симои тоҷики ғолиб, тоҷики мағлубнашаванда, тоҷики ватандор, тоҷики ватандӯст, тоҷики башардӯст, тоҷики ғайюр, тоҷики таҳамтан, тоҷикӣ диловар… аст. Ҷавонони мо бояд дарси ватандорию ватандӯстиро аз Шери Панҷшер омӯзанд.

Дар охир андешаҳои худро мехоҳам бо ин байти шоири маъруфи Шарқ, устод Лоҳутӣ ҷамъбаст намоям:   

Гардад кӯҳан замонаву хомӯш намешавад,

Он шӯълаҳои ҷаста бурун аз даҳони ман!

Ҳаққо, ки дар асоси ин сатрҳои устод Лоҳутии ширинсухан,  суханҳои устоди бузурги шеъри порсӣ Мӯъмин Қаноат дар ҳаққи Шери Паҷшер, ки  22 сол  муқаддам аз тарафи душманони мардуми порсизабон ва фарҳанги волои ҷаҳонию арзишҳои волои демократию инсонӣ ноҷавонмардона  кушта шуд ва худи ҳаёту фаъолияту сухану андешаҳои Аҳмадшоҳи Масъуд  барои ворисони имрӯзаи  ва ояндаи порсизабонону мардуми бофарҳангу боандешаи ҷаҳон   ҳамин гуна ҷовидона боқӣ хоҳанд монд. Ному пайкори Аҳмадшоҳи Масъуд ҳама давру замон дар таърихи миллати арҷманди тоҷик ва таърихи башарият ҷовидона боқӣ хоҳад монд.

Зодрӯзи дар пешистодаи 70 солагии Аҳмадшоҳи Масъуд, Шери диловари Тоҷикзамин ба ҳамаи ҳамдиёрони азиз муборак бошад!

Варқаи Зайниддин, узви ИЖ ҶТ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button